Vyhlášky
Vydání platební výměry na neuhrazené místní poplatky
Obecně závazná vyhláška obce Závraty
Obecně závazná vyhláška č. 1/ 2004 o místních poplatcích