Obecně závazná vyhláška č. 1/ 2004 o místních poplatcích